Kanpezuko Udalaren ordenantzak

 1. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA
 2. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA
 3. TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA
 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
 5. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
 6. ZERBITZU PUBLIKOEN ETA ADMINISTRAZIO JARDUEREN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
 7. SANTIKURUTZE KANPEZUKO BERGUILLA KALEKO HONDAKIN URAK ARAZTEKO ZERBITZUARENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA
 8. EZKONTZA ZIBILAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
 9. ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VIAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO
 10. JAIOTZAK ETA ERROLDATZEAK SUSTATZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
 11. DIRULAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK ONARTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA
 12. KANPEZUKO UDALERRIKO UDAL PILOTALEKUAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
 13. ERABILERA ETA ESPAZIO PUBLIKOAK ETA UDAL ONDASUNAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
 14. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO ORDENANTZA
 15. ERAIKINAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
 16. KANPEZUKO UDAL ETXEBIZITZA TASATUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
 17. KANPEZUKO HIRIGINTZA BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
 18. KANPEZU ENPLEGUAREN ALDE
 19. ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPEZO.
 20. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
 21. ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “AULA INFANTIL” MUNICIPAL DE CAMPEZO-KANPEZU
 22. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE JAIABUS
 23. ORDENANZA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE VIAS O LUGARES PUBLICOS CON PUBLICIDAD NO COMERCIAL
 24. KANPALDIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
 25. ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE
 26. KANPEZUKO UDAL MUGARTEKO HIRI BIDE PUBLIKOEN ERABILERAK
 27. ZARATEI BURUZKO ORDENANTZA
 28. ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES RADIOELECTRICAS PERTENECIENTES A LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES
 29. UDALAREN ORDENANTZA, AUTOKARABANAK ETA ETXEBIZITZA IBILGAILUAK SANTIKURUTZE KANPEZUN
 30. ROKODROMOKO INSTALAZIOAK ERABILTZEKO ARAUTEGIA
 31. KANPEZUKO UDALAREN LUDOTEKAREN ZERBITZUA ERABILTZEKO OINARRIZKO ARAUTEGIA
 32. KANPEZUKO UDAL MUGARTEKO ERAIKINEN IRISGARRITASUN BALDINTZAK HOBETZEKO UDAL ORDENANTZA
 33. ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZERGA ORDENANTZA