Kanpezuko Udaleko edikto eta iragarkien taula

  1. Jendaurrean jartzea landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2020ko erroldak ALHAO iragarkia

  2. Gaikuntza nazionaleko toki administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostua betetzea, zehazki Kanpezuko Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostua ALHAO iragarkia

  3. Hasierako onespena ematea xehetasunezko azterlanari ALHAO iragarkia

Kanpezuko Udaleko eta beste Administrazio Publikoko edikto eta iragarkien taula legez edo erregelamenduz hala xedatuta argitaratu behar direlako.

Datu Pertsonalak Babesteko Legeari jarraituz, Iragarki-taulan argitaratu datu pertsonalak ezingo dira kopiatu ez osotasunean ez zati batean, ezta datuak berreskuratzeko inolako sistema erabilita bidali edo erregistratu eragineko pertsonen baimenik gabe.