Kanpezuko Udaleko edikto eta iragarkien taula

 1. Hasierako onespena ematea 1/2019 kreditu gehigarriari ALHAO iragarkia
 2. Udalbatzako kideen ordainsariak, kalte ordainak eta gainerako sariak zehaztea ALHAO iragarkia
 3. Alkatearen dekretua, bere eginkizunak eskuordetzeko ALHAO iragarkia
 4. Jarduera baimena legeztatzeko eskaera, Ivan J. Candela Beltrák aurkeztua ALHAO iragarkia
 5. Alkateordeak izendatzea ALHAO iragarkia
 6. Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga kobratzea ALHAO iragarkia
 7. Landa ondasun higiezinen gaineko zerga ordaindu behar dutenen errolda ALHAO iragarkia
 8. Hasierako onespena ematea Santikurutze Kanpezuko herrigune historikoaren birgaitze integratuko plan bereziaren (BIPB) aldaketa puntualari ALHAO iragarkia
 9. Alkatearen dekretua, bere eginkizunetan ordezkoa izendatzeko ALHAO iragarkia
 10. Behin betiko onestea 04/2019 kreditu gehigarria ALHAO iragarkia
 11. Behin betiko onespena ematea zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak egitearen tasak arautzen dituen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia

 12. Jendaurrean jartzea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 2019ko errolda ALHAO iragarkia
 13. Saneamendu zerbitzuaren tasa ordaindu behar dutenen errolda. Onartu, jendaurrean jarri eta kobratzea ALHAO iragarkia

Kanpezuko Udaleko eta beste Administrazio Publikoko edikto eta iragarkien taula legez edo erregelamenduz hala xedatuta argitaratu behar direlako.

Datu Pertsonalak Babesteko Legeari jarraituz, Iragarki-taulan argitaratu datu pertsonalak ezingo dira kopiatu ez osotasunean ez zati batean, ezta datuak berreskuratzeko inolako sistema erabilita bidali edo erregistratu eragineko pertsonen baimenik gabe.