Kanpezuko Udaleko edikto eta iragarkien taula

2018
 1. Behin betiko onestea 3/2018 kreditu gehigarria ALHAO iragarkia
 2. Baja ematea udal erroldan arauz kanpo inskribatuta egoteagatik (Esp. 2/2018) ALHAO iragarkia
 3. Ibernaloko landa etxearen lizitazioa ALHAO iragarkia
 4. Behin betiko onespena ematea zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak egitearen tasak arautzen dituen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia

 5. Hasierako onespena ematea 2019ko aurrekontuari ALHAO iragarkia
 6. Hasierako onespena ematea zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia

 7. Hasierako onespena ematea 3/2018 kreditu gehigarriari ALHAO iragarkia
 8. Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren erroldak kobratzea ALHAO iragarkia
 9. Hasierako onespena ematea ordenantzaren aldaketari ALHAO iragarkia
 10. Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga kobratzea ALHAO iragarkia
 11. Behin betiko onartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketa ALHAO iragarkia

 12. Behin betiko onespena ematea eraikinen zaharberritzearen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia
 13. Behin betiko onarpena ematea zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia

 14. Hasierako onespena ematea hainbat ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia
 15. Hasierako onespena ematea eraikinen zaharberritzearen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia
 16. 2018ko apirilaren 20ko jakinarazpena, bide publikoan bertan behera utzitako ibilgailuen prozedurari buruzkoa  ALHAO iragarkia
 17. Hasierako onespena ematea 1/2018 kreditu gehigarriari ALHAO iragarkia
 18. Landa ondasun higiezinen gaineko zerga ordaindu behar dutenen errolda ALHAO iragarkia
 19. Zirkulazio baldintzak arautzen dituen ordenantza aldatzeko behin betiko onarpena ALHAO iragarkia
 20. Jarduera sailkatuaren baimen eskaera ALHAO iragarkia
 21. Hasierako onespena ematea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren zerga ordenantza sortzeari ALHAO iragarkia
 22. Hasierako onarpena ematea zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia
 23. Jendaurrean jartzea landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zergaren 2018ko erroldak ALHAO iragarkia
 24. Oinarriak onartzea elkarteei 2018ko dirulaguntzak emateko, kultura, kirol eta euskara arloetan ALHAO iragarkia
 25. Hasierako onarpena ematea ordenantzaren aldaketari ALHAO iragarkia
 26. Oinarri arauak, funtzionamendu gastu orokorrak eta herriko jaiek eragindako gastuak finantzatzeko Kanpezuko Administrazio Batzarrari esleitutako dirulaguntzenak ALHAO iragarkia

 27. Behin betiko onarpena ematea ordenantzen aldaketari ALHAO iragarkia
2017
 1. 2018ko aurrekontuaren hasierako onarpena ALHAO iragarkia
 2. Jendaurrean jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2017ko
  errolda ALHAO iragarkia
 3. Hasierako onarpena ematea ordenantzen aldaketari eta sorrerari ALHAO iragarkia
 4. 796/2017-A prozedura arruntera epatzea ALHAO iragarkia
 5. Behin betiko onarpena ematea ordenantzen aldaketari ALHAO iragarkia
 6. Ondasunen inbentarioa behin betiko onartzea ALHAO iragarkia
 7. Alkatearen dekretua, bere eginkizunetan ordezkoa izendatzeko ALHAO iragarkia
 8. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 9. Ezkontza zibila egiteko eginkizunak eskuordetzea ALHAO iragarkia
 10. Behin betiko onartzea 01/2017 kreditu gehigarria ALHAO iragarkia
 11. Behin betiko onarpena ematea zerbitzu publikoak ematearen eta administrazio jarduerak

  egitearen tasak arautzen dituen ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia

 12. Landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga kobratzea ALHAO iragarkia
 13. Hasierako onarpena ematea 2016ko kontu orokorrari ALHAO iragarkia
 14. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 15. Hasierako onarpena ematea hainbat ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia
 16. Behin-behineko onarpena ematea ondasunen inbentarioari ALHAO iragarkia
 17. Hasierako onarpena ematea 01/2017 kreditu gehigarriari ALHAO iragarkia
 18. Bake epaile titularra eta ordezkoa izendatzeko deialdia ALHAO iragarkia
 19. Udal igerilekuetako 2017ko zerbitzuen kontratua esleitzea ALHAO iragarkia
 20. Kontratua esleitzea futbol zelaiaren proiektua idazteko eta futbol zelaia egiteko ALHAO iragarkia
 21. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 22. Hasierako onarpena ematea administrazio izapideak egiteagatik edo zerbitzu publikoak emateagatik

  ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari ALHAO iragarkia

 23. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 24. Jendaurrean jartzea landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2017ko erroldak ALHAO iragarkia

 25. Oinarri arauak, Kanpezuko administrazio batzarrentzako funtzionamendu gastu orokorrak eta herriko jaiek eragindako gastuak finantzatzeko dirulaguntzenak ALHAO iragarkia

 26. Oinarriak onartzea elkarteei 2017ko dirulaguntzak emateko, kultura, kirol eta euskara arloetan ALHAO iragarkia
 27. Aldatzea 2016-2018ko dirulaguntzen plan estrategikoa ALHAO iragarkia
 28. Behin betiko onartzea ordenantzen aldaketa ALHAO iragarkia
 29. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 30. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 31. Behin betiko onartzea 2017ko aurrekontu orokorra ALHAO iragarkia
 32. Etxebizitza komunitarioaren kudeaketa integralerako kontratua esleitzea eta formalizatzea ALHAO iragarkia
 33. Udal eraikinak garbitzeko zerbitzuen kontratua esleitzea eta formalizatzea ALHAO iragarkia
 34. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 35. Jendaurrean jartzea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 2017ko errolda ALHAO iragarkia
 36. Behin betiko onartzea 2017ko aurrekontu orokorra ALHAO iragarkia
 37. Hasierako onarpena ematea ordenantzen aldaketari 2018 ALHAO iragarkia
2016
 1. Saneamendu zerbitzuaren tasa ordaindu behar dutenen errolda: onartu, jendaurrean jarri eta

  kobratzea ALHAO iragarkia

 2. Behin betiko onartzea zerga ordenantzen aldaketa ALHAO iragarkia
 3. 2017ko aurrekontuaren hasierako onarpena ALHAO iragarkia
 4. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 5. Kanpezuko etxebizitza komunitarioa kudeatzeko kontratuaren lizitazioa eta agirien onarpena ALHAO iragarkia
 6. Lizitazioa, udal eraikinak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko ALHAO iragarkia
 7. Ibernaloko landa etxearen ustiapen, kudeaketa eta mantentze kontratuaren esleipena  ALHAO iragarkia
 8. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 9. Hasierako onarpena ematea hainbat ordenantza aldatzeari ALHAO iragarkia
 10. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga kobratzea ALHAO iragarkia
 11. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 12. Jendaurrean jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2016ko errolda ALHAO iragarkia
 13. Datu pertsonalen fitxategiak aldatzea ALHAO iragarkia

 14. Hasierako onarpena ematea ordenantzaren aldaketari ALHAO iragarkia
 15. Alkatearen dekretua, bere eginkizunetan ordezkoa izendatzeko ALHAO iragarkia
 16. Behin betiko onarpena ematea udalaren materiala mailegatzea eta lokalen erabilera lagatzea
  arautzen dituen ordenantzaren aldaketari ALHAO iragarkia
 17. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 18. Udal igerilekuetako 2016ko zerbitzuen kontratua esleitzea ALHAO iragarkia
 19. Landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga kobratzea ALHAO iragarkia
 20. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 21. Hasierako onarpena ematea erabilera eta espazio publikoak eta udal ondasunak arautzen
  dituen ordenantzaren aldaketari ALHAO iragarkia
 22. Hasierako onarpena ematea 2015eko kontu orokorrari ALHAO iragarkia
 23. Behin betiko onarpena ematea jaibusaren prezio publikoa arautzen duen zerga ordenantzaren
  aldaketari ALHAO iragarkia
 24. Ordenantzak behin betiko onartzean egindako hutsa zuzentzea ALHAO iragarkia
 25. Haustesle-zerrendak jendaurrean ikusgai Iragarkia
 26. Ordainketa gogorarazteko jakinarazpena ALHAO iragarkia
 27. Alkatearen dekretua, bere eginkizunak eskuordetzeko ALHAO iragarkia
 28. Hasierako onarpena ematea jaibus zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen ordenantza
  aldatzeari ALHAO iragarkia
 29. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 30. Kanpezuko administrazio batzarrentzako funtzionamendu gastu orokorrak eta herriko jaiek
  eragindako gastuak finantzatzeko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak ALHAO iragarkia
 31. Lan-eskaintzaren emaitza Iragarkia
 32. 2016ko deialdia, udal igerilekuetako zerbitzuak kontratatzeko ALHAO iragarkia
 33. Oinarriak onartzea elkarteei 2016ko dirulaguntzak emateko, kultura, kirol eta euskara arloetan ALHAO iragarkia
 34. Bilera-deia Iragarkia
 35. Onartzea 2016-2018 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa ALHAO iragarkia
 36. Hasierako onarpena ematea administrazio tasen eta zerbitzuen ordenantzaren aldaketari ALHAO iragarkia
 37. Behin betiko onartzea zerga ordenantzen aldaketa ALHAO iragarkia
 38. Osoko bilkurarako deialdia Deialdia
 39. Hutsaren zuzenketa 2016ko aurrekontu orokorrean ALHAO iragarkia
 40. Jendaurrean jartzea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordaindu behar dutenen
  2016ko errolda ALHAO iragarkia
 41. Udalaren biztanle erroldan ofizioz baja ematea ALHAO iragarkia
 42. Zerga ordenantzen aldaketa behin betiko onartzea ALHAO iragarkia
 43. Hasierako onarpena ematea ordenantzen aldaketari ALHAO iragarkia
 44. 420/2015 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa, hasierako onarpena ematen diona Kanpezuko
  udalerriko lurzoru urbanizaezinean telefoniako azpiegiturak eraikitzearen interes publikoa
  aitortzeko espedienteari ALHAO iragarkia
2015
 1. Saneamendu zerbitzuaren tasa ordaindu behar dutenen errolda: onartu, jendaurrean jarri eta
  kobratzea ALHAO iragarkia
 2. Finken normalizazio proiektuari hasierako onarpena ematea ALHAO iragarkia
 3. Behin betiko onartzea 2016ko ekitaldiko aurrekontu orokorra ALHAO iragarkia
 4. 2016ko aurrekontuaren hasierako onarpena ALHAO iragarkia
 5. Hasierako onarpena ematea ordenantzen aldaketaria ALHAO iragarkia
 6. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga kobratzea ALHAO iragarkia
 7. Udalaren biztanle erroldan ofizioz baja ematea ALHAO iragarkia
 8. Polikiroldegiko saskien erabilera ezagutzeko Sartu
 9. Alkatetza-bandoa: animaliak edukitzea Bandoa
 10. Hirigintza eta ingurumeneko zuzendaritza: urbanyma@gmail.com Iragarki osoa
 11. Kultura, Euskara eta Kirola Saila: kultura.kanpezu@gmail.com Iragarki osoa

Kanpezuko Udaleko eta beste Administrazio Publikoko edikto eta iragarkien taula legez edo erregelamenduz hala xedatuta argitaratu behar direlako.

Datu Pertsonalak Babesteko Legeari jarraituz, Iragarki-taulan argitaratu datu pertsonalak ezingo dira kopiatu ez osotasunean ez zati batean, ezta datuak berreskuratzeko inolako sistema erabilita bidali edo erregistratu eragineko pertsonen baimenik gabe.