LTDko kanalen aldaketa

Jakinarazten dizugu, abenduaren 2ko astean zehar, ITELAZPI sozietate publikoak udalerriaren barruan estaldura ematen duen IOAR LTDren zentro hedagailuaren instalazioa egokitzeko beharrezko lanak abiaraziko dituela.

Informazio gehiago